Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE               E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


O nama
Proizvodi
Cene
Rasprodaja
Kontakt
Gde smo?

 

 

UČIONICA BUDUĆNOSTI
IQ Touch M series

IQ Touch M series

IQ Touch M series

IQ Touch M series

Skok na početak stranice

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

 

 

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs