Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE              E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs
MATEMATIKA ZA OSNOVNU I SREDNJU

ŠKOLU

- ŠKOLSKI PRIBOR

Žičani matematički modeliŠestar sa gumenim podloškama

Trougao od 45 sa gumenim podloškamaTrougao 60 sa gumenim podloškama

Uglomer sa gumenim podloškamaDrvena geometrijska tela

 

1. Lenjir za tablu 100 cm - za školsku tablu
2. Trougao 45 stepeni - za školsku tablu
3. Trougao 60 stepeni - za školsku tablu
4. Uglomer za tablu - za školsku tablu
5. Šestar za tablu - za školsku tablu
6. Lenjir za tablu 100cm, sa gumenim podloškama - za školsku tablu
7. Trougao 45 stepeni, sa gumenim podloškama - za školsku tablu
8. Trougao 60 stepeni, sa gumenim podloškama - za školsku tablu
9. Uglomer za tablu, sa gumenim podloškama - za školsku tablu
10. Šestar za tablu, sa gumenim podloškama (Vacuum) - za školsku tablu
11. Žičani modeli geometrijskih tela 
12. Drveni modeli geometrijskih tela

Magnetna računaljka MR-01

24. MR-01 Magnetna računaljka   850 x 650 mm (Autor: M. Samardžić)

Model pravouglog koordinatnog sistema

25. PKS-02 Model pravouglog koordinatnog sistema (Autor: M. Samardžić)

Model medjusobnih polozaja pravih

26. PPR-03 Model međusobnih položaja pravih i prave i ravni (Autor: M. Samardžić)

Model kvadriranja binoma

27. KB-04 Model kvadriranja binoma (Autor: M. Samardžić)

Model proizvoda zbira i razlike dva broja

28. PZR-05 Model proizvoda zbira i razlike dva broja (Autor: M. Samardžić)

Uređaj za prikazivanje obrtnih tela

29. OT-06 Uređaj za prikazivanje obrtnih tela (Autor: M. Samardžić)

Model Pitagorine teoreme

30. PT-07 Model Pitagorine teoreme (Autor: M. Samardžić)

Model zbira uglova trougla

31. ZUT-08 Model zbira uglova trougla (Autor: M. Samardžić)

Model trigonometrijske kružnice

32. TK-09 Model trigonometrijske kružnice (Autor: M. Samardžić)

Model svođenja vrednosti f-ja uglova na vrednosti f-ja oštrog ugla

33. SUOU-10 Model svođenja vrednosti f-ja uglova na vrednosti f-ja oštrog ugla (Autor: M. Samardžić)

Model centralnog i periferijskog ugla

34. CPU-11 Model centralnog i periferijskog ugla (Autor: M. Samardžić)

 

MATEMATIKA U SLIKAMA

Digitalne reprodukcije 50x50 cm - ulje na platnu

Matematika u slikama - voz

Voz

Matematika u slikama - abakus

Abakus

Matematika u slikama - Bunar

Bunar

Matematika u slikama - Globus

Globus

Matematika u slikama - Ladja

Lađa

Matematika u slikama - Luk

Luk

Matematika u slikama - Most

Most

Matematika u slikama - Partenon

Partenon

Matematika u slikama - Piramida

Piramida

Matematika u slikama - Šah

Šah

Matematika u slikama - Skup

Skup

Matematika u slikama - Vaga

Vaga

 

Skok na početak strane.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta  

Katalog sa cenama možete preuzeti kao DOC verziju Matematika ili PDF verziju ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

 

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs