Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE               E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


O nama
Proizvodi
Cene
Rasprodaja
Kontakt
Gde smo?

 

HEMIJA

Laboratorija

SVE HEMIKALIJE IZ NAŠE PONUDE NISU ZA HUMANU UPOTREBU.

Zbog veličine priloga "Hemikalije" i "Laboratorijsko staklo i pribor" prinuđeni smo da Vas uputimo na Cene stranicu, sa koje možete preuzeti kompletan katalog-cenovnik za Osnovnu školu, Srednju školu ili cenovnik nastavnih sredstava iz pojedinih predmeta, kao i cenovnik Laboratorijsko staklo i pribor i Hemikalije.

Hemija, grafofolije za 7. razred
Grafofolije HEMIJA 7
Grafofolije HEMIJA 8
Grafofolije HEMIJA 8

Autor:
Prof. dr Mirjana Segedinac

  • (Prirodno matematički fakultet, Novi Sad. Departman za hemiju)

Doc. dr Jasna Adamov

  • (Prirodno matematički fakultet, Novi Sad. Departman za hemiju)

Komplet HEMIJA 7 sadrži 103 kolor folije.

Komplet HEMIJA 8 sadrži 123 kolor folije.

Komplet folija za grafoskop iz hemije za 7. i 8. razred osnovne škole usklađeni su sa najnovijim Nastavnim planom i programom i važećim udžbenicima i omogućuje profesorima hemije da efikasno realizuju programske sadržaje iz hemije, a njihovim učenicima da ih što lakše i bolje usvoje.

Kristalna rešetka

ZBIRKA ZA SASTAVLjANjE STRUKTURE KRISTALNIH REŠETKI
Sadrži kristalne rešetke: natrijum- -hlorida, silicijum- -dioksida, dijamanta i grafita i litijuma. Namenjena je učenicima VII i VIII razreda osnovne škole i srednjih škola u kojima se izučava hemija.
U kombinaciji sa modelima atoma i molekula, modeli za sastavljanje kristala omogućavaju učenicima da uoče bitne razlike između supstanci amorfne i kristalne građe, a samim tim i razlike u njihovim svojstvima.
Učenik može sam, ili uz pomoć nastavnika, da sastavi više različitih struktura i sa atomima iste ili različite vrste.
Pakovanje: kutija 10x10x10 cm.

Prodaju vršimo samo pravnim licima jer nemamo maloprodaju.

Sve hemikalije iz ponude NEMAJU Sertifikat da su pogodne za humanu upotrebu.

Katalog sa cenama Hemikalija ili Laboratorijskog stakla i pribora možete preuzeti kao DOC verziju ili PDF verziju ili ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti ovde ili na stranici Cene.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs