Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE               E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta  

Katalog sa cenama možete preuzeti kao Doc verziju Biologija ili PDF verziju ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti na stranici Cene.

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs