Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE              E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


O nama
Proizvodi
Cene
Rasprodaja
Kontakt
Gde smo?

 

Posteri - ANATOMSKE KARTE ANATOMSKE KARTE - POSTERI
Campus - MIKROSKOPI I MIKROPREPARATI MIKROSKOPI I MIKROPREPARATI  
Mikropreparati set MIKROPREPARATI - Sadržaj kompleta
ORGANI ČOVEKA - MODELI
Cornelsen_4, Biobox i Ekobox Školski set Biobox je namenjen za nastavu biologije u osnovnoj i srednjoj školi.

Školski set Ekobox je namenjen za nastavu biologije i ekologije u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Grafofolije za osnovnu školu BOTANIKA Grafofolije za osnovnu školu BOTANIKA
Grafofolije za osnovnu školu ZOOLOGIJA Grafofolije za osnovnu školu ZOOLOGIJA
Grafofolije za osnovnu školu EKOLOGIJA Grafofolije za osnovnu školu EKOLOGIJA
Grafofolije za osnovnu školu ANTROPOLOGIJA Grafofolije za osnovnu školu ANTROPOLOGIJA

Autor:
Dr Tomka Miljanović, vanredni profesor metodičke grupe predmeta (Biologija, ekologija i zaštita životne sredine) Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Komplet sadrži 251 kolor folija razvrstanih u 4 seta:

  1. Botanika, u kome se nalaze ilustracije biljaka i njihovih delova.
  2. Zoologija u kome se nalaze ilustracije životinja i njihovih delova.
  3. Ekologija u kome se nalaze ilustracije svih ekosistema.
  4. Antropologija u kome se nalaze ilustracije svih sistema organa čoveka.

Komplet folija za grafoskop iz biologije za osnovnu školu usklađen je sa Nastavnim planom i važećim udžbenicima i omogućuje profesorima biologije da efikasno realizuju programske sadržaje iz biologije, a njihovim učenicima da ih što lakše i bolje usvoje.

 

Skok na početak strane.
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta

Katalog sa cenama možete preuzeti kao Doc verziju Biologija ili PDF verziju ovde ili na stranici Cene. Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti na stranici Cene.

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs