Google+
LOGO

    11050 Beograd, Metohijska 21

    Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

    BOLJE JE UVEK MOGUĆE                E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs


 

 

BIOLOGIJA

ZIDNE SLIKE - ANATOMSKE KARTE

 

ZIDNE SLIKE - ANATOMSKE KARTE u boji  50 x 67 cm

Zidna slika - anatomska karta VR1113 SKELET - - KOSTUR ČOVEKA

VR 1113UU     SKELET - KOSTUR ČOVEKA

Zidna slika - anatomska karta VR1118 VR 1118UU     MUSKULATURA

Zidna slika - anatomska karta VR1131

VR 1131UU     LOBANJA ČOVEKA

Zidna slika - anatomska karta VR1152 VR 1152UU     KIČMA

Zidna slika - anatomska karta VR1226

VR 1226UU     OKO

Zidna slika - anatomska karta VR1243 VR 1243UU     UHO

Zidna slika - anatomska karta VR1283

VR 1283UU     KOŽA

VR1322 VR 1322UU     RESPIRATORNI SISTEM

VR1334

VR 1334UU     SRCE

Zidna slika - anatomska karta VR1353 VR 1353UU     VASKULARNI SISTEM

Zidna slika - anatomska karta VR1359

VR 1359UU     KRVNI SUDOVI

Zidna slika - anatomska karta VR1425 VR 1425UU     JETRA

Zidna slika - anatomska karta VR1615

VR 1615UU     MOZAK

Zidna slika - anatomska karta VR1620 VR 1620UU     NERVNI SISTEM

Zidna slika - anatomska karta VR1621

VR 1621UU     SPINALNI NERVI.

 

ZIDNE SLIKE - ANATOMSKE KARTE u boji   84 x 118 cm

Zidna slika - anatomska karta V2007

V 2007 ORGANI ZA GOVOR

Zidna slika - anatomska karta V2027 V 2027 STRUKTURA LJUDSKE ĆELIJE

Zidna slika - anatomska karta V2031

V 2031 SASTAV KRVI

Zidna slika - anatomska karta V2049 V 2049 MITOZA

Zidna slika - anatomska karta V2050

V 2050 STRUKTURA KOSTI

Zidna slika - anatomska karta V2051 V 2051 MEJOZA

Zidna slika - anatomska karta V2052

V 2052 TKIVO MIŠIĆA

Zidna slika - anatomska karta V2059 V 2059 VEGETATIVNI NERVNI SISTEM

Zidna slika - anatomska karta V2067

V 2067 EMBRIOLOGIJA II

Skok na početak strane.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta  

Katalog sa cenama možete preuzeti kao Doc verziju Biologija ili PDF verziju ovde ili na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Osnovnu školu možete preuzeti na stranici Cene.

Katalog sa cenama nastavnih sredstava za Srednju školu možete preuzeti na stranici Cene.

 

DIDAKTIS, Metohijska 21, 11000 Beograd; WWW.Didaktis.co.rs; didaktis.doo@sbb.rs