Google+
LOGO

  11050 Beograd, Metohijska 21

  Tel/Fax 011/24-12-335; 011/380-68-63;

  E-Mail: didaktis.doo@sbb.rs
“DIDAKTIS” D.O.O.

Osnovan 1994

Preduzeće “Didaktis” je osnovano 1994. godine u Beogradu, a jedan od osnivača je sadašnji direktor Siniša Adamović. Direktor je ekonomista sa radnim iskustvom od 35 godina u saradnji sa školama.

Osnovna delatnost preduzeća je opremanje škola i vaspitno obrazovnih organizacija nastavnim sredstvima, udžbenicima, audiovizuelnom tehnikom, nameštajem i sportskom opremom i rekvizitima.

U dosadašnjem radu na opremanju osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sarađivali smo i sa Ministarstvom prosvete Srbije, Zavodom za udžbenike, kao i sa:

 • Fond za otvoreno društvo – Beograd
 • Danish Refugee Council Serbia – Beograd
 • Children of the World – Beograd
 • Švedska humanitarna organizacija “Individualna pomoć” – Novi Sad
 • Društvo za pomoć MNR osobama – Smederevo
 • The Bridge of Life – Beograd
 • IRD – Umcor – Užice, Beograd
 • ACDI/VOCA Beograd
 • Hilfeswerk Beograd
 • Vojvođanska PAX ROMANA
 • MASTER CLASS
 • SDR – Kraljevo i dr...

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Prijatelj sajta

Povratak na uvodnu stranu.